Nie przegap - specjalne materiały dotyczące tańca

Rynek tańca w Warszawie w 2021 roku - analiza (część 1)

Na zamówienie
Fundacji Scena Współczesna

Rynek tańca w Warszawie w 2021 roku - analiza (część 1)

Przygotowana na zlecenie Fundacji Scena Współczesna analiza pt. "Rynek tańca w Warszawie w 2021 roku" podzielona została na dwie części, a w każdej z nich omówiono poszczególne segmenty rynku. Część 1 obejmuje wprowadzenie, dane statystyczne i wydarzenia głównych organizatorów, z kolei część 2 zawiera wydarzenia mniejszych organizatorów, festiwale i podsumowanie. Całość składa się na przekrojowy obraz najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w ubiegłym sezonie artystycznym.

Analiza była konsultowana z członkami Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw tańca (BKDS Taniec).

Rynek tańca w Warszawie w 2021 roku - analiza (część 1)

Na zamówienie
Fundacji Scena Współczesna

Rynek tańca w Warszawie w 2021 roku - analiza (część 2)

Przygotowana na zlecenie Fundacji Scena Współczesna analiza pt. "Rynek tańca w Warszawie w 2021 roku" podzielona została na dwie części, a w każdej z nich omówiono poszczególne segmenty rynku. Część 1 obejmuje wprowadzenie, dane statystyczne i wydarzenia głównych organizatorów, z kolei część 2 zawiera wydarzenia mniejszych organizatorów, festiwale i podsumowanie. Całość składa się na przekrojowy obraz najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w ubiegłym sezonie artystycznym.

Analiza była konsultowana z członkami Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw tańca (BKDS Taniec).

Od drzwi życia do stołu śmierci – o spektaklach dojrzałych tancerzy podczas Festiwalu Ciało/Umysł 2021

Na zamówienie
Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Od drzwi życia do stołu śmierci – o spektaklach dojrzałych tancerzy podczas Festiwalu Ciało/Umysł 2021

Tegoroczna, 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu Ciało/Umysł 2021 z pewnością jest jedną z najważniejszych dla jej pomysłodawczyni i dyrektor artystycznej Edyty Kozak. Dokonane w tym roku wybory programowe – zarówno te dotyczące zaproszonych zespołów, jak i obecności samej Kozak na scenie – mają niezwykle osobisty charakter, bo oto pierwszy raz festiwal w całości został poświęcony tylko i wyłącznie polskim artystom, a w dodatku inicjatorka tego wydarzenia zdecydowała się na reinterpretację swojego własnego spektaklu sprzed 25 lat. (...)

Idąc za tropami swoich pandemicznych przeżyć, poczucia zamknięcia, czy wręcz – jak twierdzi sama choreografka – utraty wolności płynącej z zamknięcia granic, zatrzymania działalności teatrów, totalnego lockdownu, poczucia zagrożenia i świadomości przemijania, założycielka Teatru Tańca NEI zdecydowała się na produkcję nowego spektaklu odwołującego się do jej własnej pracy sprzed 25 lat, tj. do choreografii Na czterech. Musiała więc odnaleźć dawnych tancerzy z zespołu, którzy nie są już dziś związani z tańcem, namówić ich na występ na scenie i zmierzyć się wraz z nimi z, zarówno radosną, jak i bolesną, przeszłością. Ze wspomnień i spotkań po latach zaś wyciągnąć coś, co pozwoli iść naprzód razem, nie osobno. Aby to jednak zrobić, wszyscy tancerze NEI musieli obejrzeć archiwalne zapisy swojego spektaklu, a ich obszerne fragmenty pokazano także widzom pierwszego dnia Festiwalu Ciało/Umysł.

Premiera spektaklu Na czterech Teatru Tańca NEI odbyła się w 1995 roku w legendarnym Kinoteatrze Tęcza. Sama zaś grupa – pierwszy w Warszawie niezależny zespół tańca współczesnego – powstała w 1993 roku.