Elitarne grono publiczności

Elitarne grono publiczności

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że chodząc na spektakle tańca należymy do wąskiego, elitarnego grona? Nie tylko wśród Polaków ale także wśród ogólnej publiczności korzystającej z kultury na żywo a nie za pośrednictwem telewizji, radia czy Internetu? Poznajmy najnowsze badanie w tej sprawie.

7 lipca 2022 roku ukazało się ważne badanie Krajowego Instytutu Mediów (KIM), które pokazało w jaki sposób korzystamy z kultury. Krajowy Instytut Mediów to wyspecjalizowany podmiot badawczy zajmujący się kompleksowymi pomiarami konsumpcji telewizji, radia i Internetu w Polsce, ale bada także inne zachowania Polaków w swoich Jednoźródłowych Badaniach Założycielskich. Według najnowszych danych z KIM w ciągu ostatnich 12 miesięcy do kina wybrało się zaledwie 27,9 proc. Polaków (ogół osób w wieku 16 lat i więcej), w teatrze było 4,8 proc. Polaków, a w filharmonii czy w operze – 1,9 proc. Dane obejmują okres pandemii, gdy dostępność do kultury była jeszcze często ograniczana.

„Dane dotyczące korzystania przez Polaków z rozrywek kulturalnych poza domem, jak kino, teatr czy koncerty pokazują krajobraz w dużym stopniu dotknięty przez pandemię. Nasze badanie objęło bowiem dwie duże fale zachorowań, jesienną z 2021 r. i z początku 2022 r., kiedy obiekty kulturalne funkcjonowały w warunkach ograniczeń. Na to nałożyły się naturalne obawy społeczne związane z bywaniem w miejscach skupisk ludzkich” – wyjaśnia Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badan i Analiz KIM.

A więc następne badanie (o ile pandemia znów nie doprowadzi do tysięcy zachorowań i lokalnych lockdownów placówek kulturalnych) powinno wskazać nam tempo powrotu widzów do kin lub teatrów albo utrzymanie się trendu spadku zainteresowania kulturą (np. w efekcie inflacji i kryzysu gospodarczego).

Spektakle teatralne – czyli zaznaczmy, że chodzi tutaj głównie spektakle tradycyjne, bo przecież spektakle teatru tańca, performance czy pantomimy stanowią minimalny procent wszystkich pokazów w teatrach – w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie oglądało 4,8% badanych, w tym 3,4% jeden raz, a 1,1 % – dwa albo trzy razy. Cztery razy i więcej w ciągu roku było w teatrze zaledwie 0,2% Polaków.

Reasumując widzowie teatru tańca to ułamek wyników ujętych w ww. badaniu. Jeśli więc byliście od lipca 2021 r. do lipca 2022 r. na spektaklach tanecznych więcej niż cztery razy należycie do najwęższego elitarnego grona odbiorców kultury w Polsce. To grono jest bardzo małe, co rzecz jasna smuci, ale pocieszające jest przynajmniej to, że jako widzowie teatralni wciąż łapiemy się do zakresu poważnych, wiarygodnych badań dotyczących konsumpcji kultury, bo np. wielkości widowni ulicznego performance’u nie bada się w skali całej Polski w ogóle.   

Sandra Wilk, Strona Tańca

Źródło danych: https://kim.gov.pl/2022/07/07/mniej-niz-co-trzeci-polak-chodzi-do-kina-spektakle-na-zywo-oglada-garstka/