Analiza konkursu dotacyjnego „Kulturalna oferta Warszawy” na 2022 rok

Analiza konkursu dotacyjnego „Kulturalna oferta Warszawy” na 2022 rok

Komisja działająca przy Biurze Kultury przyznała dotacje w konkursie „Kulturalna oferta Warszawy” (konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 1848/2021), ich beneficjenci będą mogli zrealizować swoje programy do końca 2022 roku. Ale nie wszyscy, bo o pulę 3 mln zł złożono aż 136 ofert. Z nich granty otrzymało 35 organizacji pozarządowych. Oznacza to, że jedynie co czwarty NGO’s może w pandemicznym okresie liczyć na wsparcie miasta.

Wydaje się, że Komisja przy ocenianiu wniosków najsilniej preferowała organizację festiwali, niż oryginalnych wydarzeń czy całorocznych planów działalności organizacji III sektora. Granty dostał np. 1. Festiwal Hashtag Ensemble w przestrzeni publicznej Warszawy (ponad 71 tys. zł), Festiwal Warsztatów Rzemieślniczych (65 tys.), Festiwal Otwarty Jazdów (75 tys.), 6. Festiwal Kwadrofonik (100 tys.), Festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich (100 tys.), 10. Festiwal Script Fiesta (100 tys.), Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” (ponad 43 tys.), 32. Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Sakralna w Archikatedrze Warszawskiej” (50 tys.), 29. Festiwal Sztuka Ulicy (120 tys.) oraz stanowiące rodzaj festiwalu 36. Warszawskie Spotkania Muzyczne (90 tys.). Te dziesięć z 35 nagrodzonych wniosków pochłonęło blisko 814 tysięcy złotych z 3 mln, które były do rozdania, czyli mniej więcej 1/3 całej puli.

Ale najbardziej interesuje nas taniec, który wypadł w tym kontekście stosunkowo mizernie, bo w konkursie „Kulturalna oferta Warszawy” z sukcesem oceniono wnioski czterech oferentów – wszystkie NGO’sy otrzymały granty na całoroczną działalność, a projekty w formule festiwalowej w tej puli się w ogóle nie pojawiły. 100 tys. zł przyznano Fundacji Artystycznej PERORM na III edycję Centralnej Sceny Tańca – projektu realizowanego przez cały rok, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa dostało 80 tys. na repertuar Stuki Nowej, doceniono także Fundację B'cause, która otrzymała 120 tys. zł na działalność B'cause Dance Company w 2022 r. oraz Fundację Rezonanse Kultury, jaka swoją całoroczną działalność będzie mogła zrealizować za 65 tys. zł. Łącznie w tej grupie mamy ocenione pozytywnie cztery wnioski z tańca, którym przyznano 365 tys. zł. 

Oczywiście mamy też projekty związane ze sztuką ruchu, poza wspomnianym już Festiwalem Sztuka Ulicy do tej grupy grantowej można zaliczyć Fundację Sztuka Ciała, która otrzymała 100 tys. zł na program „Latający Teatr Sztuki Ciała” i Fundację Warszawskiego Centrum Pantomimy, którą wsparto kwotą ponad 45 tys. zł na obchody 20-lecia Teatru Pantomimy Mimo – „Beautiful nothing”.

Te 365 tysięcy (z puli 3 milionów) przeznaczone na całoroczną działalność organizacji tanecznych i to jest naprawdę niezbyt wysoki wynik, szczególnie w obliczu faktu, że wysokość tych grantów jest porównywalna z kosztami organizacji każdego ze wspartych przez miasto festiwali. Jednym słowem za pieniądze, które jednym mają wystarczyć tylko na jedną edycję festiwalu, przedstawiciele tańca muszą zrealizować swój program na cały rok.

Trudno oceniać czy to kwestia tego, że oferenci z obszaru tańca składają wnioski słabsze merytorycznie niż oferenci z innych dziedzin sztuki (w tym roku niżej oceniono m.in. oferty na organizację „Warszawskiego Konkursu Choreograficznego” Fundacji Scena Współczesna czy „Viral Visions” Fundacji Rozwoju Teatru NOWA FALA) czy też Komisja, która musi kroić granty do swojego budżetu, decyduje się na podział obszarowy – tyle i tyle na muzykę, tyle i tyle na edukację, tyle i tyle na festiwale a tyle i tyle taniec. 

Może być także tak, że taneczne NGO’sy po prostu boją się składać swoje projekty opiewające na większe kwoty z powodu „efektu mrożącego” wynikającego z wieloletnich prób, w których kosztowniejsze projekty taneczne były odrzucane we wcześniejszych konkursach.

Warto jednak próbować, pracować jeszcze silniej nad wnioskami i uświadamiać miasto jak trudnym merytorycznie, logistycznie, organizacyjnie i jak kosztownym jest tworzenie wysokiej jakościowo sztuki tańca. To jest możliwe, skoro Fundacja Artystyczna „Młyn” dostała na jednoroczną ofertę kulturalną Teatru Młyn aż 265 tys. zł (sic!), Fundacja Teatru Małego Widza na swój „Teatr inicjacyjny” – 180 tys. zł, a Stowarzyszenie „Studio Teatralne Koło” na działalność Teatru Soho w 2022 roku otrzymało grant w wysokości 190 tys. zł.

Ogólnie, jak zwykle, pieniędzy na wsparcie organizacji pozarządowych jest za mało, szczególnie w obliczu tak ogromnego kryzysu, który przyniosła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Miasto miało na cały konkurs „Kulturalna oferta Warszawy” 3 000 000 zł, a oferenci złożyli wnioski na łączną kwotę 22 316 959 zł. Skoro więc pula grantów to zaledwie 13% z puli oczekiwań to nie możemy mówić o tym, że Warszawa wspiera swoich twórców i kulturę pozainstytucjonalną w wystarczającym zakresie.

Sandra Wilk, Strona Tańca