Teksty problemowe

All Stories

2. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh - Butohpolis 2020 - podsumowanie

Pojawienie się w ubiegłym roku pierwszego w Warszawie festiwalu skupionego tylko i wyłącznie na butoh to dobry znak; dobry, bo oznacza, że stołeczny rynek wciąż nie jest jeszcze nasycony ofertą taneczną, wciąż ma „niezagospodarowanych” widzów i przestrzeń do poszukiwań nowych form ruchu, które mogą publiczność chwycić za serce. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh – Butohpolis to impreza kameralna, ale może to i lepiej, bo butoh nie pasuje do wielkiej publiczności.

2. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh - Butohpolis 2020 - podsumowanie
Scroll Up