5. Butohpolis odbędzie się bez wsparcia finansowego miasta stołecznego Warszawa - słowo przewodnie

5. Butohpolis odbędzie się bez wsparcia finansowego miasta stołecznego Warszawa - słowo przewodnie

SŁOWO PRZEWODNIE SYLWII HANFF (BUTOHPOLIS - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH)

“JESTEŚMY BUTOH. BUTOH JEST WSZĘDZIE” - tak napisała do mnie Anna Ventura Natsuki po otrzymaniu wiadomości, że Festiwal Butohpolis nie otrzymał wsparcia finansowego Miasto Stołeczne Warszawa na lata 2023-2025.

Butoh to zjawisko transkulturowe, które wpłynęło na sztuki performatywne na całym świecie.

Butohpolis. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh odbywa się w Warszawie od 2019 roku i jest jedynym takim wydarzeniem nie tylko na mapie kulturalnej stolicy, ale także całej Polski.

Dzięki konsekwentnie rozwijanemu przez 4 lata programowi, który prezentował najnowsze trendy sztuki butoh oraz promocji w Polsce i za granicą, Festiwal Butohpolis zyskał znaczącą pozycję w kraju oraz na forum światowym. Najlepszym tego dowodem było zaproszenie mnie (dyrektorki artystycznej Festiwalu) do wzięcia udziału w międzynarodowym spotkaniu kuratorów najbardziej reprezentatywnych festiwali butoh w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii, organizowanym w grudniu 2022 r. przez Hybrid Butoh Vienna Art Festival. Tym samym Butohpolis z sukcesem przyczynił się do budowania wizerunku Warszawy jako miasta kultury otwartego na nowe trendy sztuki.

Rozwinęliśmy krajową i międzynarodową współpracę owocującą wsparciem Festiwalu ze strony polskich, a także zagranicznych organizacji oraz instytucji, w tym zagranicznych placówek dyplomatycznych. W czasie pandemii udało nam się z sukcesem zrealizować wszystkie edycje. To był niemal heroiczny wysiłek. Festiwal był organizowany przez maleńką ekipę przy bardzo niskim budżecie, wkładzie finansowym Stowarzyszenia AUS oraz pracy wolontariuszy.

Brak wsparcia zaskoczył nas wszystkich, ale kochamy sztukę, kochamy butoh i chcemy dzielić się nimi z naszymi widzami. Festiwal Butohpolis odbędzie się w 2023 r. dzięki determinacji i zaangażowaniu grupy warszawskich artystów oraz znaczącemu międzynarodowemu wsparciu - artyści zagraniczni przylecą do Warszawy na własny koszt i wystąpią, żeby zamanifestować wsparcie dla Butohpolis.

To będą huczne 5. urodziny Butohpolis! 15 artystów z Polski, Austrii, Francji, Tajwanu i Meksyku, 4 partnerów, 5 patronów medialnych/wsparcie medialne, 5 dni festiwalowych, 4 miejsca prezentacji.

Dziękuję wszystkim za to piękne i poruszające zaangażowanie oraz wsparcie. Dziękuję wspaniałej ekipie moich koleżanek i kolegów performerek_rów, którzy nie poddali się w tej trudnej sytuacji.

Rezerwujcie terminy! 
Do zobaczenia w Butohpolis - mieście butoh!
Jesteśmy butoh. Butoh jest wszędzie!

Sylwia Hanff,
organizatorka i dyrektorka artystyczna Butohpolis - Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Butoh

***

Butohpolis. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh
13-23 kwietnia 2023 r., Warszawa

Medium: https://www.facebook.com/Butohpolis  

2023

Image

2022

Image

2021

Image

2020

Image

2019

Image

OŚWIADCZENIE STRONY TAŃCA: BUTOH JEST WSZĘDZIE

Po otrzymaniu wiadomości, że Butohpolis – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh nie dostał wsparcia finansowego z miasta stołecznego Warszawa (Miasto Stołeczne Warszawa) na lata 2023–2025, informujemy, że przyjęliśmy solidarnościowy patronat medialny nad tym festiwalem.

Osoby tworzące dziś Stronę Tańca w latach 90. XX w., podczas pracy w Ośrodku Teatralnym Akademii Ruchu w legendarnym Kinoteatrze Tęcza, przyczyniły się do organizacji pierwszych w Warszawie pokazów butoh. Na deskach Tęczy występowały – m.in. dzięki wsparciu finansowemu miasta i pod patronatem Ambasady Japonii – dzisiejsze legendy tego nurtu. Nie wyobrażamy sobie, że tamto pionierskie przecieranie szlaków i oswajanie publiczności z nowym, progresywnym, buntowniczym nurtem pójdzie teraz na marne.

Nie zgadzamy się na to. I protestujemy przeciwko temu. Będziemy działać w solidarności z organizatorami Butohpolis (jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce), wykonawcami butoh/nowego butoh i ich promotorami, aby ta niezwykła sztuka – zjawisko kulturowe oraz wyjątkowe na skalę europejską wydarzenie, jakim jest ten festiwal, nie zniknęły z mapy Warszawy.

Piszemy o butoh. Jesteśmy butoh. Butoh jest wszędzie.

Katarzyna Czarnecka i Sandra Wilk,
Strona Tańca

PS. Wzywamy wszystkich do wsparcia, promowania i oglądania Butohpolis. International Butoh Art Festival. 5. edycja tego festiwalu odbędzie się w kwietniu 2023 r. dzięki pomocy wzajemnej.

Medium: www.stronatanca.pl

W solidarności z Butohpolis

REKOMENDACJA - JULIA HOCZYK (NARODOWY INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA)

W Butohpolis – Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Butoh uczestniczę od początku, od 2019 roku. Działalność artystyczną jego pomysłodawczyni i założycielki, Sylwii Hanff, wraz z Teatrem Limen, znam i aktywnie obserwuję od przeszło 18 lat. Dzięki jej determinacji powstało w Warszawie wydarzenie szczególne i unikalne na skalę ogólnopolską, mające na celu popularyzację sztuki butoh i integrację jej twórców z całego świata. Choć w Polsce butoh może wydawać się niszowe, należy do obszaru sztuk performatywnych znanych i szanowanych w wymiarze globalnym. Jest fenomenem transnarodowym i transgatunkowym jednocześnie, łączy w sobie elementy teatru, tańca i sztuk wizualnych.

Głównym założeniem festiwalu – przez kilka lat znakomicie wypełnianym – było
ukazywanie butoh właśnie w zarysowany powyżej sposób, jako sztuki łączącej w sobie różne dziedziny sztuki, kontynenty, czy wizje świata. Celem Butohpolis było ukazanie jego różnorodności i heterogeniczności, a przy okazji inspirowanie rodzimych artystów i stymulowanie kreatywności oraz twórczego dialogu. Przy okazji, ze względu na bezpłatny charakter wydarzenia, a także włączenie jej w szersza akcję Tańczmy! (zainicjowaną przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca), istotne było pozyskiwanie nowej publiczności dla sztuki butoh. Udało się to wręcz z nawiązką, ponieważ festiwal odnotowywał zawsze nadkomplet widzów, a wśród publiczności zawsze widziało się nowe twarze. Butoh jako sztuka dokonująca nieustannej (samo)aktualizacji żywo odpowiada także na problemy współczesności, związane np. z przebodźcowaniem, atomizacją społeczną, zaburzeniami postrzegania własnego ciała etc. W tym dostrzegałabym także jedne z wielu powodów jego popularności.

Warszawa kulturą stoi, jednak ta ostatnia nie kończy się na teatrach instytucjonalnych. Poszerzeniem spektrum możliwości uczestnictwa w kultura stała się działalność Szkoły na Emilii Plater i związanych z nią instytucji oraz organizacji, Butohpolis postrzegałabym jako równie ważny obszar działalności pozamainstremowej i dopełnienie stołecznych festiwali tańca.

Dlatego w pełni popieram starania o uzyskanie trzyletniego grantu na organizację festiwalu. Z pewnością warto ukazywać w stolicy różne oblicza kultury wysokiej, łączyć ponad podziałami, otwierać i wietrzyć głowy. To wszystko przez kilka lat robiło Butohpolis i z mojej perspektywy osoby pracującej w kulturze od niemal 20 lat i aktywnie w niej uczestniczącej brak festiwalu na kulturalnej mapie stolicy byłby niezwykle dojmujący.

Z wyrazami szacunku,
Julia Hoczyk

***

Julia Hoczyk to redaktorka, teatrolożka, krytyczka i badaczka tańca pracująca dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Medium: www.taniecpolska.pl

REKOMENDACJA - ANNA KRÓLICA (FUNDACJA PERFORMA)

Obserwuję działania artystyczne Sylwii Hanff od 2004 roku, zarówno jako krytyczka oraz jako kuratorka. Wielokrotnie zapraszałam tę niezwykle ciekawą i konsekwentną w swoich poszukiwaniach butoh twórczynię do różnych autorskich projektów.

Sylwia Hanff jest pionierką tańca butoh w Polsce, jej wkład w rozwój tego szczególnego języka tańca jest ogromny i niepodważalny. Równocześnie jej prace mają charakter międzynarodowy, do współpracy zaprasza twórców z zagranicy, szuka różnych sposobów, aby zaprezentować szerokie spektrum sztuki butoh, także jako kuratorka festiwalu - Butohpolis, który jest poświęcony temu zagadnieniu.

Jej spektakle głęboko wnikają w istotę przedstawianych tematów, zawsze towarzyszy im intrygująca muzyka. W tworzywie performansu pojawiają się wspaniałe pasaże improwizacji, dające możliwość zetknięcia się z wyobraźnią i wrażliwością artystki wpisanymi w performatywne niuanse, którym nie brakuje artystycznej odwagi. Jej sztuka do głębi porusza i prowokuje do dyskusji. Do jej ważnych prac, które należałoby tu wymienić, z pewnością należą: Beksiński_Butoh, stworzony z Amerykanką, Joan Laage, który był niezwykłym wydarzeniem na polskim rynku sztuki, podobnie jak Ślad Innego dotyczący związków Butoh i Teatru Śmierci T. Kantora. Na uwagę zasługuje także jej ostatnia współpraca podczas spektaklu "Wojna. Święta krew Śniących" z muzykiem Alexandrem Yterce.

20-lecie działania Teatr Limen Butoh, to niezwykle ważny dla artystki moment, w świecie tańca wielu istotnym inicjatywom nie udaje się przetrwać, dlatego warto podkreślić i docenić determinację i oddanie jak towarzyszy pracy artystycznej Sylwii Hanff przez prowadzenie tego niekomercyjnego, niepowtarzalnego teatru przez tak długi czas.

W pełni popieram propozycję Sylwii Hanff do otrzymania dotacji m.st. Warszawy,
umożliwiającej jej dalsze tworzenie i dające poczucie docenienia w jej obszarze tworzenia.

Z poważaniem,
Anna Królica

***

Anna Królica to krytyczka, badaczka i kuratorka Fundacji Performa.

Medium: www.fundacjaparforma.com

REKOMENDACJA - JUSTYNA STANISŁAWSKA (TANIEC SUBIEKTYWNIE)

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh Butohpolis to wydarzenie, które dzięki swojej różnorodności w ostatnich latach wpisało się już w kulturalną mapę stolicy. Warszawa ma do zaoferowanie wiele wydarzeń kulturalnych prezentujących sztukę tańca i performans.

Butohpolis jest na tym tle festiwalem wyjątkowym łączącym spektakle taneczne, performans, sztuki audiowizualne, kino alternatywne i fotografię. W poszczególnych edycjach zaprezentowali się już nie tylko artyści polscy, ale i twórcy z całej Europy, Ameryki Południowej, Australii i Azji. Prezentacji spektakli często towarzyszy rozmowa z artystą, co pozwala publiczności na pogłębienie kontaktu ze sztuką, zanurzenie się w świecie twórcy oraz bliższe poznanie prezentowanego materiału.

Jako wieloletnia krytyczka teatralna, od prawie 20 lat obserwująca i badająca scenę alternatywną w Polsce i na świecie mogę z całą pewnością i przekonaniem zarekomendować kontynuację organizacji festiwalu w kolejnych sezonach artystycznych. Dzięki Butohpolis polski widz może bowiem nie tylko zapoznać się z nurtami tańca butoh i trendami obecnie występującymi w obszarze performansu, może również odkryć nowe, mniej znane sceny kameralne (Teatr Akt, Centrum Teatru i Tańca) oraz ciekawe miejskie i podmiejskie plenery – część pokazów bowiem to działania pod gołym niebem. Za organizacją kolejnych edycji festiwalu przemawia również fakt, iż zarówno tworzeniem programu jak i promocją wydarzenia zajmują się osoby kompetentne, posiadające wieloletnie doświadczenie sceniczne i marketingowe.

Rekomenduję zatem Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh Butohpolis jako wydarzenie zasługujące na uwagę zarówno środowiska artystycznego, jak i szerszej publiczności oraz krytyki teatralnej i tanecznej w Polsce i za granicą.

Z wyrazami szacunku,
Justyna Stanisławska

***

Julia Stanisławska to absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. jako asystentka produkcji brytyjskiej Fundacji The Globe Theatre. Jako teatrolożka i recenzentka współpracuje z czasopismami Scena, Taniec, NieTakt i portalem taniecpolska.pl , a także Centrum Sztuki Tańca i Fundacją Artystyczną Perform.

Medium: www.taniecsubiektywnie.pl 

REKOMENDACJA - ADAM KAMIŃSKI (MANDALA PERFORMANCE FESTIVAL)

Bardzo mocno polecam Państwa uwadze projekt Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh BUTOHPOLIS organizowany w Warszawie. Od początku wydarzenia Dyrektorką Artystyczną jest Sylwia Hanff. Artystka stale poszukująca nowych środków wyrazu, najwybitniejsza europejska tancerka butoh, w jej twórczości widoczna jest radość z manifestowania swojego „ja“ w różnych dziedzinach artystycznych. Oglądanie i przeżywanie świata transponuje w nowych przedsięwzięciach. Często jej prace to efekt poszukiwań wewnętrznej prawdy.

W pażdzierniku 2014 ukazała się książka Magadaleny Zamorskiej ,, „Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō”. Autorka przygląda się polskim artystom nurtu butō min: twórczości Hanff i warsztatowi jej pracy. Sylwia ma umiejętności integrujące środowisko. Jest dynamiczna w działaniu, rzetelna i sumienna w wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań, kreatywna i innowacyjna. Stale podejmuje nowe wyzwania i poszerza swoje horyzonty myślowe. Dzięki swoim cechom osobowości wpływa stymulująco na rozwój osobisty innych, pobudza do kreatywności, aktywizuje do działania i efektywnej, twórczej pracy. Projektuje sytuacje twórcze, które stara się umiejętnie wykorzystać w swojej pracy. Jest idealistką, co tylko pomaga jej w poświęceniu dla zadania.

Osobiście zapraszałem wielokrotnie Sylwię Hanff do swoich programów artystycznych i z doświadczenia wiem, że wywiązywała się niezwykle profesjonalnie z naszych wzajemnych zobowiązań. Artystycznie i merytorycznie wspierała projekty realizowane przez stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Wrocławia, tj.: stowarzyszenie JEST CZŁOWIEK, Fundacja Ludzka Sprawa, Towarzystwo Kultury Czynnej, stowarzyszenie Artatut. Angażowała się w prace w ramach Mandala Performance Festival. Sprawdza się jako organizatorka i kreatorka inicjatyw artystycznych.

BUTOHPOLIS to wielopoziomowy projekt artystyczno- edukacyjny przekazujący wiedzę na temat nowych możliwości kreacji w wyjątkowej formie sztuki butoh. BUTOHPOLIS to przestrzeń dla niezależnych artystów, dla ludzi, którzy chcą: tworzyć, kreować, działać, uczyć, dzielić się wiedzą, pasją i doświadczeniem, rozwijać własny potencjał twórczy, poszukiwać artystycznej drogi, uczestniczyć w kulturze. Od pierwszych edycji festiwalu w programie pojawiły się artystki i artyści o światowej renomie min: Su-En, Yuko Kaseki, Campania Ruta de la Memoria, Valentin Tszin.

Jako kurator i krytyk działań performatywnych, organizator festiwalu Mandala, Laboratorium Ruchu ESK 2016 oraz cyklicznych spotkań Wibracje Taneczne chciałbym wyrazić pozytywną opinię i rekomendację dotyczącą projektu.

Z poważaniem
Adam Kamiński

***

Adam Kamiński jest kuratorem tańca, krytykiem działań performatywnych i organizatorem Mandala Performance Festival.

Medium: www.mandalafestiwal.pl