"Axiom of Choice" HOTELOKO movement makers

"Axiom of Choice" HOTELOKO movement makers
"Axiom of Choice" HOTELOKO movement makers, koncepcja: Agata Życzkowska, choreografia i wykonanie: Mirek Woźniak i Agata Życzkowska, wideo: Wojtek Kaniewski, pokaz w ramach Noc Tańca/Fala Tańca", organizator: Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA, HOTELOKO movement makers, Branżowa Komisja Dialogi Społecznego ds. Tańca; Prom Kultury, 26.09.2020